Locaties gezocht

Wij zijn de specialist in het beheer en de exploitatie van vrachtwagen parkeerterreinen cq. truckparkings. Voor zowel de locale en regionale overheden waar wij zijn gevestigd alsook voor de ondernemers welke van onze diensten gebruikmaken zijn wij van toegevoegde waarde. Wij bieden flexibiliteit (in zowel ruimte als tijd) én veiligheid voor onze gebruikers en daarnaast zorgen wij tegelijkertijd voor een betere leefomgeving in de nabije woonkernen.


Onze ervaring en aanpak gecombineerd met onze hightech back-office en faciliteiten zorgen dat wij weten waarover wij praten, daarom komen wij graag in contact met onderstaande partijen;

Gemeenten

Diverse gemeenten kampen met overlast binnen hun leefomgevingen en hebben hiervoor Algemene Plaatselijke Verordeningen in het leven geroepen. Echter wordt hiermee de problematiek verschoven en niet opgelost, wij stellen ons graag nader aan deze gemeenten voor en gaan graag met u in overleg hoe wij gezamenlijk tot een duurzame oplossing kunnen komen, waarbij wij enerzijds van toegevoegde waarde zijn voor de uiteindelijke gebruikers en tegelijkertijd de overlast en criminaliteit terugdringen en voorkomen. U kunt hierbij denken aan het door ons volledig op- en inrichten van een nieuwe parkeervoorziening of enkel het overnemen van het beheer en/of exploitatie van een bestaande parkeervoorziening.


Projectontwikkelaars

Wij komen graag in contact met projectontwikkelaars van bedrijventerreinen welke vooruitziend ontwikkelen en ondernemen. Wij hebben de overtuiging dat een state-of-art bedrijventerrein, naast een goed parkmanagement, enkel gerealiseerd kan worden als er ook rekening gehouden wordt met state-of-art parkeervoorzieningen. Flexibiliteit is steeds belangrijker voor ondernemers, zij zullen bij hun keuze voor een nieuwe locatie hiermee rekening houden. Daarnaast zorgt een gecentraliseerde parkeervoorziening voor een aangenamer werkklimaat en een rustiger beeld op het gehele bedrijvenpark. Tenslotte wordt overlast en criminaliteit hiermee teruggedrongen en voorkomen. Wij zijn een commerciële partij en denken graag commercieel met u mee, het volledig privaat overnemen van een grondpositie en het hierop exploiteren van een algemene parkeervoorziening is hierdoor voor ons bespreekbaar en uitvoerbaar.


Transportondernemers

Uiteindelijk is al onze dienstverlening gericht op u als transportonderneming. Daarom zijn wij u graag van dienst als wij voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn. Heeft u daarom een probleem op parkeer- en/of stallingsgebied, of mist u flexibiliteit, wij komen graag met u in gesprek. Mocht u in het geval van nieuwbouw bijvoorbeeld op dit moment een te grote bedrijfskavel op het oog hebben, wij richten deze graag samen met u gedeeltelijk in als algemene parkeervoorziening. Heeft u door wijziging van werkzaamheden momenteel een grotendeels leegstaand parkeerterrein, wij komen wederom graag met u in gesprek om aan dit terrein weer een nuttige bestemming te geven.


NoRisk Parking B.V.

Uw partner voor parkeren zonder risico, aangenaam.